Informasjon om tiltak mot G. salaris i Drammensregionen

Info finnes her.