« Tilbake til kalender

Åpent møte om settefisk

NJFF Buskerud inviterer til åpent møte i fylkeslagets lokaler på Foss Gård

Det legges ned mange tusen dugnadstimer for å skape gode fiskevann men effekten av fiskeutsettinger i ørretvann som det er et relativt høyt fisketrykk på finnes det lite kunnskap om.  Hva vet vi om overlevelsen til utsatt fisk, om de er konkurrenter til stedegen fisk i gyteområdene, hvilket tidspunkt det er lønnsomt å sette ut fisk, hvor mye fangst pr innsats fiskeren bruker?

Program

 • Ørretutsettinger og genetikk
  • Norsk institutt for naturforskning, Morten Kraabøl
 • Lovverk, fremtidens regler, EU-direktiv, manipulering og selektering av fisk
  • Ruben Pettersen NJFF Akershus
 • «Forandre kartet eller terrenget?» Om settefisk, etikk og naturmanipulering
  • Lars Nilssen
 • NJFFs syn på utsetting av fisk for fiskerens del
  • Øyvind Fjeldseth
 • DISKUSJONKaffepause underveis. Møt opp!
Kartvisning

Om denne hendelsen

Foss Gård, Stokkeveien 4, 3403 Lier
Fiskestell