« Tilbake til kalender

Foredrag om Gyro.

Foredragsholder: Seniorforsker Tor Atle Mo, NINA

Foredraget vil inneholde:
• Parasitten og hva den gjør med laksen
• Gyrohistorikken i Norge med spredning og bekjempelse
• Dagens nasjonale situasjon
• Historikken i Drammensregionen
• Det pågående arbeidet i Drammensregionen

Kartvisning

Om denne hendelsen

Klubbhuset Sølfastøya
Drammens Sportsfiskere