Planlagte Invictaturer 2015

På Invictas styremøte 25 august ble det besluttet at vi prøver å gjennomføre tre lengre turer i 2015. Dette er en mer enn i år og vi håper på godt fremmøte. Prisene på turene har tradisjonelt ligget på rundt 1000 kroner pluss fiskekort og mat. Transport ordner den enkelte selv. Det vil komme mer detaljert informasjon og påmeldingsfrister på nyåret.

Sjøørret-tur i Drammensfjorden. Skjærtorsdag pleier Invicta å ha en sjøørret-tur i Drammensfjorden. Hvor den går er avhengig av temperatur og isforhold. Grilling pleier å stå på dagsordenen. Denne turen koster ikke noe.

Hökensås i Sverige er vårens første ordentlige tur. Vi drar til Hökensås 27-31 mai for å fiske store regnbueørreter. Dette er en flott start på ferskvannssesongen, og har vi flaks så opplever vi Vulgataklekking og mye action. Vi har bestilt 6 firemannshytter og dette er en tur hvor det pleier å være med en god del folk.

Hallingdal eller Førde? Vi ser på muligheten for å arrangere en ny tur på et av de nevnte stedene i perioden 8-11 juli. Foreløpig er dette bare på planstadiet og alle gode forslag tas i mot med takk.

Telneset. Harrtur til Telneset ved Tynset er noe Invicta har gjort i snart ti år. For 2015 er det bestilt fiske fra 2. til 6. september. Dette er en hyggelig tur med et godt innslag av sosial aktivitet. Telneset er også et glimrende sted å lære seg mer om eksempelvis tjekkisk nymfeteknikk.