Guritjern

Beliggenhet: Nord vest for Glitre Kommune: Modum Adkomst: Skogsbilvei fra Åmot, parkering ved Engervollen nord for Mehlum – Damtjern. Bom avgift. Til fots fra parkering over Borkebu, Jøslia eller skogsbilveien forbi Jøssjø og langs Glitre. Med sykkel fra parkeringen ved Steindammen v/Ulevannsveien. Nærmeste bilvei: Glitreveien ved Sjåstad går til vannet. Veien har bom. Vannets Størrelse: […]

Les mer...

Glitre

Beliggenhet: Sentralt i Finnemarka. Kommune: Lier, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Modum Adkomst: Grei adkomst Ulevannsveien opp Steinset Terrasse ved Nedre Eiker kirke i Krogstadelva. Bom avgift. Parkering ved Steindammen. Skogsbilvei fra Åmot. Avgift. Parkering ved Engervollen. Oppkjøring ca. 500 m forbi Åmot kapell. Fine sykkelveier Nærmeste bilvei: Skogsbilvei fra Åmot. Parkering v/Engervollen nord for Mehlum […]

Les mer...

Jøssjø

Beliggenhet: Første vann vestover fra søndre del av Glitre Kommune: Modum Adkomst: Skogsbilvei fra Åmot (bom avgift kr.20.-.) Tar opp ca.400 m. etter Åmot kirke. Helt oppe alle bakkene ta til venstre til parkeringsplass ved Engervollen. Veien går imidlertid videre til stengt bom ved Jøssjø Nærmeste bilvei: Ved vannet Fiskeslag: Ørret, abbor, ørekyte Beskrivelse av […]

Les mer...

Himmerikstjern

Beliggenhet: Oppe på Gamp åsen SSØ for Glitre Kommune: Lier Adkomst: Adkomst via Ulevannsveien opp Steinset terrasse, ved nedre Eiker kirke i Krogstadelva. Bom avgift. Parkering ved Steindammen. Skogsbilvei fra Åmot. Skogsbilvei fra Skjåstad, til venstre ved finneplassen «Kastet», straks før demningen ved Glitre. Fine sykkelveier, men det er tunge bakker oppover og dårlig sykkelvei […]

Les mer...

Sandungen

Beliggenhet: Finnemarka, SV for Glitre. Kommune: Øvre Eiker Adkomst: Greiest adkomst er Ulevannsveien opp Steinset terrasse ved Nedre Eiker kirke i Krogstadelva. Bom avgift. Parkering ved Steindammen. Fine sykkelveier. Nærmeste bilvei: Skogsbilvei fra Åmot. Parkering v/Engervollen nord for Mehlum Damtjern, men det er ikke bom på veien før ved Jøssjø. Skogsbilvei fra Skjåstad i Lier, […]

Les mer...

Størrtjern

Beliggenhet: Finnemarka, vest for Sandungen Kommune: Øvre Eiker Adkomst: Greiest adkomst er Ulevannsveien opp Steinset terrasse ved Nedre Eiker kirke i Krogstadelva. Bom avgift. Parkering ved Steindammen. Fine sykkelveier. Det er sti inn til vannet fra veidelet Sandungen – Dypingen. Nærmeste bilvei: Skogsbilvei fra Åmot. Parkering v/Engervollen nord for Mehlum Damtjern, men det er ikke […]

Les mer...

Dypingen, Lille dypingen Dælatjern

Beliggenhet: SV for Sandungen Kommune: Øvre Eiker Adkomst: Adkomst via Ulevannsveien opp Steinset terrasse, ved nedre Eiker kirke i Krogstadelva. Bom avgift. Parkering ved Steindammen. Fine sykkelveier. Bilvei rundt vannet. Nærmeste bilvei: Sidevei fra skogsbilveien Vrangla Glitre. Veien er stengt med bom. Vannets størrelse: 370 da. Fiskeslag: Ørret, sik og abbor Beskrivelse av vannet: Dælatjern, […]

Les mer...

Tretjenna

Beliggenhet: Ved skogsbilveien opp for Bordvika, syd for Glitre. Kommune: Nedre Eiker Adkomst: Greiest adkomst Ulevannsveien ved Steinset terrasse ved Nedre Eiker kirke i Krogstadelva. Bom avgift. Parkering ved Steindammen. Fine sykkelveier. Nærmeste bilvei: Skogsbilvei fra Skjåstad i Lier, men den er stengt med bom ovenfor Justad. Fiskeslag: Ørret Beskrivelse av vannet: 468 m.o.h. 3 […]

Les mer...

Elgskottjern

Beliggenhet: Øst for Tretjenna, syd for Glitre. Kommune: Nedre Eiker Adkomst: Sti fra Tretjenna Nærmeste bilvei: Skogsbilvei fra Skjåstad i Lier, men den er stengt med bom ovenfor Justad. Vannets størrelse: 50 da. Fiskeslag: Ørret Beskrivelse av vannet: 451 m.o.h. Vannet har en fin gytebekk, men det er dessverre alt for mye fisk i vannet […]

Les mer...

Lelangen

Beliggenhet: Mellom Glitre og Garsjø Kommune: Lier Adkomst: Skogsbilvei fra Skjåstad mot Glitre, stengt med bom. Vei til venstre etter avkjøringen til Garsjø ved Eiksetra eller sti fra Solvang ved Eiksetra, ca. 1/2 times gange. Nærmeste bilvei: Skogsbilvei fra Skjåstad i Lier, men den er stengt med bom ovenfor Justad. Vannets størrelse: 270 da. Fiskeslag: […]

Les mer...