Restaurering av Dypingbekken

DS-Fiskestell hadde prøvefiske i Sandungen i 2011 i regi av Fylkesmannen. Da ble det fastslått at Sandungen hadde en tynn bestand av ørret, og at det bør vurderes å bedre rekrutteringen. At det var dårlig rekruttering av ørret til Sandungen var noe som Jacob Sandungen noterte seg for over 170 år siden. Han gjorde noe […]

Les mer...

Dugnad på brakka ved Sjåstad

Ca 8 medlemmer av DS fiskestell utførte dugnad på brakka ved Sjåstad. Fra tidligere var et par meter av den ene veggen isolert, mens nå er alle veggene isolert. I tillegg er det satt opp solide hyller langs den ene veggen, mens det er satt opp en slags badstu-hylle langs den andre. Nærmest den store […]

Les mer...

Vanningspost ved Tranemyrene, Hauer’n 2015

6 medlemmer fra DS i tillegg til 2 medlemmer av Lier Røde Kors bemannet vanningsposten ved Tranemyrene. Alle «Hauingene» fikk minst et krus med vann eller saft etter eget ønske, men noen var så travle at de bare hastet forbi, mens andre tok seg tid til både prat og drikke. En deltaker ble kjørt til […]

Les mer...

Presentasjonen til fiskekultiverings kurs

Fiskestell arrangerte kurs i fiskekultivering med Morten Kraabøl på klubbhuset til Drammens Sportsfiskere på Sølfastøya tirsdag 20. januar 2015 kl. 18:00 – 22:00. Her er presentasjonen Kraabøl_Drammen sportsfiskere januar 2015

Les mer...

Dugnad under Hauern, Søndag 1. februar

Den tradisjonelle Thorleif Haugs Skifestival (Hauern) går av stabelen 1. februar. Fiskestell har i en årrekke støtte løpet med matstasjoner og har også inntekter som følge av støtten. Dette er penger som igjen brukes på forvaltning av vannene i Drammens- og Finnemarka.

Les mer...