Sølfast klubbhus

Piscatoribus Sacrum- vårt klubbhus

Klubbhuset ligger vakkert til på Sølfastøya (Øvre Eikervei 142) Med Drammenselva på begge sider. Området hvor klubbhuset ligger er også mye brukt av almennheten.
Vi er stolte av vårt klubbhus, Piscatoribus Sacrum, “Fiskerens hvile” som det heter.
Huset brukes ukentlig til våre møter – kurs og hyggelige samvær. Klubbhuset leies ut til selskaper og andre treff når vi ikke bruker det selv. Vårt klubbhus leies ikke ut til russefester, rusetreff eller andre tilsvarende arrangementer. Klubbhuset kan besiktiges torsdager etter avtale.

Priser

Mandag til torsdag dagsleie3000
Fredag-lørdag\lørdag-søndag3800
Weekend fredag-søndag5000
Forøvrig gjelder priser som ligger i bookingkalender. Tabell gjelder som veiledning

Medlemmer innrømmes 10% rabatt for hvert sammenhengene år som medlem, begrenset oppad til 40% rabatt ved 4 års medlemskap. Medlemrabatt kommer til fratrekk ved bruk av rabattkode. Medlemmer kontakter [email protected] før booking for å motta rabattkode

Tilgang til klubbhuset fra kl. 12:00 på leiedagen. Klubbhuset må være ferdig ryddet til kl. 1200 dagen etter. På ukedagene kan leie fra 08:00 leiedagen avtales uten ekstra kostnad, men vi må få beskjed om dette på forhånd. Skriv i meldingsboksen når du utfører booking om dette ønskes
Utvask etter leie koster 1000.- og er obligatorisk
Det gis ikke medlemrabatt på utvask

Avbestilling

Avbestilling senere enn 14 dager før arrangementet, betales 50% av avtalt leiepris.
Avbestilling senere enn 7 dager før arrangement betales 100% av avtalt leiepris.
For mai og juni betales 50 % for avbestilling senere enn 12 uker før og 100% 4 uker før avtalt leieperiode.
Tilbakebetaling av leie inkluderer ikke betalingomkostninger.

Betaling

Betalingsinstruksjoner sendes på epost etter gjennomført booking. Det er viktig at bookingen betales senest 2 dager etter gjennomført booking. Er leien ikke betalt innen denne fristen vil vi annulere reservasjonen.

Fasiliteter

Leien inkluderer tilgang til.

 • Fult utstyrt kjøkken med dekketøy til 45 personer
 • 3 kjøleskap
 • Oppbevaringsbod
 • Industrioppvaskmaskin
 • Storskjerm i peisestua (85″)
 • Trådløst nettverk av god kvalitet
 • Gratis parkering
 • Flotte uteområder for aktiviteter sommerstid. Strandlinje mot Drammenselva

Leietakers plikter og ansvar

Leietaker disponerer kun 1.etasje. 2. etasje er privat område og skal ikke benyttes

 • Leietaker har ansvar for at hus, inventar og utstyr ikke påføres skader
 • Leietaker plikter å sørge for at inventar og utstyr rengjøres etter bruk, og
  plasseres på samme sted som ved utleiens start
 • Leietaker plikter å påse at parkering kun skjer på de arealer som utleier
  disponerer
 • Vi kildesorterer og ønsker å yte vårt bidrag til en grønnere hverdag. Leietaker bes
  derfor å følge tilrettelagt kildesortering av avfall
 • Leietaker plikter å gjennomgå og utføre alle punkter i ”SJEKKLISTE
  FØR KLUBBHUSET FORLATES” før utleietidens utløp
 • Leietaker kan ikke fremleie klubbhuset til andre
 • Leietaker plikter å levere nøkkel på anvist sted ved utleietidens slutt
 • Alle leietakere av klubbhuset må være fylt 25 år.

Mislighold vil kunne medføre at leietaker blir holdt økonomiske ansvarlig for tap eller utgifter som utleier måtte ha. Ved skader på lokaler eller utstyr, samt ved tilgrising og mangel på opprydding som
medfører ekstra arbeid, vil leietaker automatisk bli fakturert

Større skader/tap erstattes etter regning basert på utbedringskostnad eller takst.

Leietaker aksepterer vilkårene listet her ved leie

Sjekkliste før klubbhuset forlates

 • Varmepumpe skal settes til 20 grader og kun varmefunksjon “sol” på fjernkontroll
 • Alle rom skal være ryddet, og avfall kildesortert. Avfall skal bæres ut og legges i avfallsbeholder
 • Alle vannkraner skal være stengt
 • Alt av kjøkkenutstyr, service og bestikk er vasket og satt på riktig plass
 • Oppvaskmaskin må tømmes, og slås av
 • Kaffetrakter skal være tømt og kontakt trukket ut
 • Stekeovn og annet elektrisk utstyr på kjøkkenet er avslått
 • Uteområder er ryddet for sneiper, snusposer og annet søppel
 • Alle lys i alle rom skal være avslått
 • Alle vinduer er lukket
 • Alle ytterdører er låst
 • Alarm skal aktiveres
 • Bommen ved brua over til øya skal være låst i sommersesongen. Vintersesongen fra 1. november til 31. mars skal bommen av hensyn til snøbrøyting stå åpen.

Brannvern

Leietaker plikter å sette seg inn i branninstruks og orienteringsplan

 • Leietaker skal gjøre seg kjent med plassering av håndslukkeutstyr
 • Leietaker må påse at nødutganger til enhver tid holdes fri for hindringer
 • Røyking er ikke tillatt i noen deler i bygget
 • Leietaker skal etter arrangementets slutt sørge for en gjennomgang av
  lokalene, og påse at alt er avslått, lukket og låst