Fiskekort for Finnemarka

Finnemarka Utmarksråd distribuerer et fellesfiskekort for hele Finnemarka. Dette gir deg fiskemuligheter i alle vann i Finnemarka. Døgnkort 50 kr, 3-døgnskort 80 kr og årskort 350 kr.

Inntektene av fellesfiskekortet går tilbake til de respektive foreninger til kultiveringsarbeide. Hele Finnemarka er på 430.000 dekar og i alt finnes det 170 vann som dekkes av felleskortet. Området grenser i nord mot Tyrifjorden, i vest og sør mot Drammensvassdraget og i øst mot Lierdalføret. Personer under 16 år fisker gratis.

Mer detaljert kart finnes på inatur

Finnemarka_felles

Kjøp kort her: Fellesfiskekort for Finnemarka

 

NB! Det tidligere DOFA fiskekort er ikke mer i salg. Beklager at informasjonen på noen av de 170 fiskevann ikke har fått oppdatert informasjon ennå.

Fisker du kun på Statskog sin eiendom “Tidl. Børresen-eiendommen” så kan Statskogs Norgeskort for innlandsfiske være et alternativ. Gjelder for områder i bl.a. Nordland, Troms, Femunden, Børgefjell, Trøndelag, Saltfjellet, Finnemarka, Finnskogen, Rago, Trysil og mye mer!

Detaljert kart over alle områder finnes på inatur.

Finnemarka_Statskog

Kjøp kort her: Statskogs Norgeskort for innlandsfiske