Sølfastøya

Sølfastøya er en liten, smal øy beliggende i Drammenselva, rett ut for Pukerud. Den har sitt navn etter Sølfast (Sylvester) Ingvaldsen som eide øya og drev sin gård der fra 1788.Senere gikk Sølfastøya inn som et bruk under Pukerud. I 1872 ble det bygget en dampsag på øya som ble drevet fram til 1923, og […]

Les mer...