Bli medlem

Pris pr år er:

280,-  kroner for barne- og ungdomsmedlem u/tidsskrift

415,-  kroner for barne- og ungdomsmedlem m/tidsskrift

355,-  kroner for familiemedlem u/tidsskrift

780,-  kroner for hovedmedlem m/tidsskrift.

585,- kroner for Pensjonist/Uføretrygdet m/tidsskrift

355,- kroner for sidemedlem

Medlemskap i fluegruppa Invicta kommer i tillegg på 200,- kroner (5,- kroner for barne- og ungdomsmedlemmer)

Ta gjerne  kontakt med foreningen, da priser kan være endret.