Medlemskontingent 2020

Medlemskontingent 2020 De som har avventet å betale kontingent for 2020 til årsmøtet har behandlet forslaget om utmeldelse fra NJFF, […]

Les mer...

Styremøtereferat

Styret har så smått startet opp arbeidet igjen med første fysiske møte siden mars. Vi kommer til å benytte oss […]

Les mer...