Lårvika

Beliggenhet: Vest sydvest for Breiliflaket opp for Gulsrud på Øst Modum. Kommune: Modum Adkomst: Oppkjøring ved Frydenberg Opptreningssenter på Øst Modum. Veien er merket ”Breiliveien”. Bomvei kr.30.-. Blåmerket sti fra parkeringsplassen ved Djupengrop til Reine på Øverskogen i Sylling. Ellers til fots eller med sykkel fra bom v/Solberg (Kanada) eller Glitreveien ovenfor Justad i Skjåstad, […]

Les mer...

Sandtjern

Beliggenhet: Mellom Breiliflaket og Store Bomla Kommune: Modum Adkomst: Oppkjøring ved Frydenberg Opptreningssenter på Øst Modum. Avkjøring er merket ”Breiliveien” Bomvei kr.30.-. Blåmerket sti fra parkeringen ved Djupengrop til Reine på Øverskogen i Sylling. Eller til fots eller med sykkel fra bom ved Solberg (Kanada) eller Justad i Skjåstad i Lier. Nærmeste bilvei: Svarttjern sydvest […]

Les mer...

Store Nykjua og Åsvanna

Beliggenhet: Innerst i skogsbilveien Justad, Veslesetra, Saga, Kluftetangen, Sneisene, Nykjua. Kommune: Modum Adkomst: Sneisene, Nykjua m.fl. er greie å gå til fra parkeringsplassen ved Sponevollen, oppkjøring fra Westad Industrier i Vassbunden, Geithus. Ellers til fots eller med sykkel fra bom ved Solberg eller Glitreveien ovenfor Justad i Lier. Sti fra parkeringen ved Djupengrop vest for […]

Les mer...

Vesle Bomla

Beliggenhet: Øst for Store Nykjua, Syd sydvest for Breiliflaket. Kommune: Modum Adkomst: Vannene nord i sone 5-nord er lettest å nå fra parkeringen ved Djupengrop vest for Gudbrandstjern med oppkjøring ved Natvik Camping i Øst Modum. Sneisene, Nykjua mfl er greie å gå til fra parkeringsplassen ved Sponevollen. Oppkjøring fra Westad industrier i Vassbunden, Geithus. […]

Les mer...

Store Bomla

Beliggenhet: Øst for Vesle Bomla, Syd sydvest for Breiliflaket. Kommune: Modum Adkomst: Vannene nord i sone 5-nord er lettest å nå fra parkeringen ved Djupengrop vest for Gudbrandstjern med oppkjøring ved Natvik Camping i Øst Modum. Blåmerket sti om Sandtjern. Sneisene, Nykjua mfl er greie å gå til fra parkeringsplassen ved Sponevollen. Oppkjøring fra Westad […]

Les mer...

Urdtjern

Beliggenhet: Syd for Breiliflaket. Kommune: Modum Adkomst: Vannene nord i sone 5-nord er lettest å nå fra parkeringen ved Djupengrop vest for Gudbrandstjern med oppkjøring ved Natvedt Camping i Øst Modum. Blåmerket sti om Sandtjern. Sneisene, Nykjua mfl er greie å gå til fra parkeringsplassen ved Sponevollen. Oppkjøring fra Westad industrier i Vassbunden, Geithus. Ellers til […]

Les mer...

Vesle og Store Elgstjern

Beliggenhet: Syd sydøst for Breiliflaket. Kommune: Modum Atkomst: Vannene nord i sone 5-nord er lettest å nå fra parkeringen ved Djupengrop vest for Gudbrandstjern med oppkjøring ved Natvik Camping i Øst Modum. Blåmerket sti går vest for Ulstjern. Sneisene, Nykjua mfl er greie å gå til fra parkeringsplassen ved Sponevollen. Oppkjøring fra Westad industrier i […]

Les mer...

De pene tjerna

Beliggenhet: Mellom Vesle Nykjua og Store Elgstjern Kommune: Modum Adkomst: Vannene nord i sone 5-nord er lettest å nå fra parkeringen ved Djupengrop vest for Gudbrandstjern med oppkjøring ved Natvik Camping i Øst Modum. Blåmerket sti går vest for Urdtjern. Sneisene, Nykjua mfl er greie å gå til fra parkeringsplassen ved Sponevollen. Oppkjøring fra Westad […]

Les mer...

Bjelketjern

Beliggenhet: Mellom Vesle Nykjua og Store Elgstjern Kommune: Modum Adkomst: Vannene nord i sone 5-nord er lettest å nå fra parkeringen ved Djupengrop vest for Gudbrandstjern med oppkjøring ved Natvik Camping i Øst Modum. Blåmerket sti går vest for Ulstjern. Sneisene, Nykjua mfl er greie å gå til fra parkeringsplassen ved Sponevollen. Oppkjøring fra Westad […]

Les mer...

Kroktjern

Beliggenhet: Mellom Vesle Nykjua og Bjelketjern Kommune: Modum Adkomst: Vannene nord i sone 5-nord er lettest å nå fra parkeringen ved Djupengrop vest for Gudbrandstjern med oppkjøring ved Natvik Camping i Øst Modum. Sneisene, Nykjua mfl er greie å gå til fra parkeringsplassen ved Sponevollen. Oppkjøring fra Westad industrier i Vassbunden, Geithus. Ellers til fots […]

Les mer...