Lårvika

Beliggenhet: Vest sydvest for Breiliflaket opp for Gulsrud på Øst Modum. Kommune: Modum Adkomst: Oppkjøring ved Frydenberg Opptreningssenter på Øst […]

Les mer...

Sandtjern

Beliggenhet: Mellom Breiliflaket og Store Bomla Kommune: Modum Adkomst: Oppkjøring ved Frydenberg Opptreningssenter på Øst Modum. Avkjøring er merket ”Breiliveien” […]

Les mer...

Store Nykjua og Åsvanna

Beliggenhet: Innerst i skogsbilveien Justad, Veslesetra, Saga, Kluftetangen, Sneisene, Nykjua. Kommune: Modum Adkomst: Sneisene, Nykjua m.fl. er greie å gå […]

Les mer...

Vesle Bomla

Beliggenhet: Øst for Store Nykjua, Syd sydvest for Breiliflaket. Kommune: Modum Adkomst: Vannene nord i sone 5-nord er lettest å […]

Les mer...

Store Bomla

Beliggenhet: Øst for Vesle Bomla, Syd sydvest for Breiliflaket. Kommune: Modum Adkomst: Vannene nord i sone 5-nord er lettest å […]

Les mer...

Urdtjern

Beliggenhet: Syd for Breiliflaket. Kommune: Modum Adkomst: Vannene nord i sone 5-nord er lettest å nå fra parkeringen ved Djupengrop […]

Les mer...

De pene tjerna

Beliggenhet: Mellom Vesle Nykjua og Store Elgstjern Kommune: Modum Adkomst: Vannene nord i sone 5-nord er lettest å nå fra […]

Les mer...

Bjelketjern

Beliggenhet: Mellom Vesle Nykjua og Store Elgstjern Kommune: Modum Adkomst: Vannene nord i sone 5-nord er lettest å nå fra […]

Les mer...