Fiske

I området rundt Drammen finnes det en rekke vann som gir gode muligheter for sportsfiske. I vårt område er vi så heldige å ha alt fra lett tilgjengelige vann som Landfalltjern til bortgjemte perler hvor man skjelden treffer andre mennesker. For oss i DS er det spesielt Drammensmarka og Finnemarka som er mye benyttet til sportsfiske og ikke minst kultivering og fiskestell.

Finnemarka er et skogområde på rundt 430 kvadratkilometer som ligger i Buskerud fylke. Finnemarka er avgrenset av Tyrifjorden i nord, Lierdalen i øst og bebyggelsen langs Drammenselva i vest og sør. Finnemarka er delt mellom kommunene Modum, Lier, Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker. Finnemarka har fått navn etter skogfinnene som slo seg ned i området rundt Glitre på midten av 1600-tallet.

Gjennom lang tid har Drammens Sportsfiskere drevet et aktivt kultiveringsarbeid i Finnemarka og Drammensmarka. Dette gjør vi for at du som sportsfisker skal kunne oppleve flotte fiskeopplevelser i bynære strøk. Som Sportsfisker er det å ha kjennskap til vann og elver viktig for å utøve hobbyen sin og vi har forsøkt å samle kortfattet informasjon om vannene rundt Drammen, og da spesielt i Finnemarka, på disse sidene. Dette er “work in progress” og har vært savnet fra foreningens medlemmer. Nå jobber vi for å oppdatere informasjonen og det vil stadig bli gjort forbedringer her. Foreløpig finner du de forskjellige vannene oppe under fanen Finnemarka, på toppen av denne siden. Bruk informasjonen fornuftig og ikke ta opp mer fisk enn du klarer å spise.

Husk fiskekort. Fiskekort for Finnemarka

Vis naturvett og ha en riktig god fisketur.