Om oss

Drammens Sportsfiskere (DS) er en ren sportsfiskeforening med drøyt 300 medlemmer. Foreningen ble stiftet i 1935.

538717_351838194852150_1673443189_n

Foreningen har tilbud til medlemmene innenfor de fleste kategorier av sportsfiske. Fluefiskegruppe, Castinggruppe og Havfiskegruppe er deler av foreningen som trekker til seg kanskje de aller ivrigste medlemmene innenfor sportsfiske.

Samtidig har vi en særdeles virksom Fiskestellgruppe som driver viktig kultiveringsarbeid i Drammensmarka og Finnemarka slik at vi alle skal få gode muligheter til å bedrive vår store hobby. Sammen med Vannmiljøutvalget er dette våre “vakthunder” opp mot det å forvalte naturen på en god og bærekraftig måte.

Castinggruppa i Drammens Sportsfiskere holder et internasjonalt meget høyt nivå og deltar på stevner i både inn- og utland. Med gode treningsforhold på Sølfastøya er dette en flott plass å delta for alle som måtte ønske å bli bedre med haspel- eller fluestang. Presisjonen i kastingen vil øke og med dette bedres mulighetene til å få fisk. Hvis du ønsker primært å konkurrere, så vil du bli tatt godt i mot. Castinggruppa arrangerer treninger hver torsdag i sommerhalvåret.

Fluegruppa Invicta er stedet for deg som liker å fiske med fluestang. Det spiller ingen rolle om du er nybegynner eller proff, fluegruppa passer for alle. Av aktiviteter som normalt gjennomføres så kan det nevnes fluebindekurs, kastekurs, praktisk fluefiskekurs samt flere klubbturer i løpet av vår, sommer og høst. Om vinteren finner du oss på Sølfast om torsdagskveldene med bindestikke og kaffekopp.

Havfiske gruppa er som navnet tilsier interessert i alt sportsfiske som skjer ved og på havet. Det fiskes like gjerne fra land som fra båt, men høydepunktene er turene som går til Langesund og Averøya hvor man kan jakte på den virkelig store fisken.

Fiskestellgruppa arbeider aktivt i marka, og med de flotte områdene som finnes rundt Drammen er det helt naturlig at kultivering og fiskestell er en viktig del av foreningens arbeide. Vi arbeider i to stor områder, Drammensmarka og Finnemarka. Vil du bli kjent i marka og synes kultiveringsarbeid høres spennende ut, er dette kanskje noe for deg. Fiskestellgruppa nedlegger årlig ca. 2000 arbeidstimer i disse områdene.

Sportskomiteen arrangerer fiskekonkurranser hele året. Isfiske om vinteren og sjø- og innlandsfiske resten av året.

Drammens Sportsfiskere eier flere bygninger, blant annet et flott klubbhus som ligger på Sølfastøya med Drammenselva som nærmeste nabo. Her har vi flotte treningsmuligheter som brukes flittig. Klubbhuset er et naturlig samlingssted, og meget populært utleieobjekt.

Klubben eier også to hytter, henholdsvis i Drammensmarka og på Hardangervidda. Disse er også fullt mulig og leie, men disse hyttene er forbeholdt medlemmer av DS. Vrangen hytta er i nærområdet, mens Søltjørn hytta befinner seg på Hardangervidda, rett i utkanten (sørøstlige hjørne) av Nasjonalparken. Denne er meget et populært sted for dem som vil oppleve viddas fred og ro, og ønsker å få ørret av ypperste kvalitet.

Vi utgir også vårt eget medlemsblad, Sportsfisker’ n som i sin helhet blir laget og trykket av medlemmer av DS. Det må nevnes at dette pr i dag er Norges eldste sportsfiskerblad.

Vi prøver også å gjennomføre aktiviteter som fiskeforedrag, familiedager og deltar på arrangementer i regi av andre foreninger som eksempelvis Skogdager i Lier og Elvefestivalen i Drammen hvor vårt fokus ligger på å vekke interessen for fisking blant barn og unge. Høst, vinter og vår har vi stort sett åpent hus hver torsdag. Hvis du har lyst til å finne nærmere ut hva som skjer hos oss så er du hjertelig velkommen.