Fiske i Drammenselva

Drammenselva kan tilby et spennende fiske, etter både ørrett, laks og andre arter, faktisk er Drammenselva den elva i Norge som har nest flest arter, kun slått av Glommavassdraget.

Drammenselva, som dannes ved utløpet av Tyrifjorden (ved Vikersund i Modum kommune) og renner ut i Drammensfjorden ved Drammen. Vassdraget inkluderer også flere store innsjøer i tillegg til Tyrifjorden, som Randsfjorden, Eikeren, Krøderen og Sperillen, samt en rekke større og mindre elver, bekker, innsjøer og småvann.

Drammenssportsfiskere ønsker med denne artikkelen å beskrive fiskemulighetene i vært nærmiljø og gjøre det enkelt å komme seg ut på fisketur. Her vil du finne enkel oversikt over fiskemulighetene i Drammensvassdraget og hvilke tilbydere som tilbyr kjøp av fiskekort.  Drammenssportsfiskere understreker at dette er en oversikt over dagens situasjon og fiskereglene kan endres av den enkelte tilbyder av fiskekort.

 

Bruk kartet til å å finne grenser på fiskekortområder.

Vikersund

Fisketid

Fra 1. Mai til 20. September

Tilbyder fiskekort

Vikersund fiske Døgn- eller årskort som kan kjøpes via Vipps. Søk opp Vikersund fiske.

Fiskeregler

Det er egen fluesone på vestsiden og kanalen. Fluesonen er skiltet. Det er kun tillatt å utøve fang og slipp i kanalen. Minstemål ørett er 30 cm
Det er ikke redskapbegrensning på  stangfiske utenfor fluesonen

Hva kan jeg få?

Ørett, sik, gjedde og diverse hvitfisk som karuss.

Fiske i Vikersund “Hovdetjern”

Bergsjø
Det er pt ikke kjent for artikkelforfatteren om det er organisert salg av fiskekort i Bergsjø. 

Åmot, mellom Geithusfoss og oppstrøms Døvikfoss

Fisketid:

1.mai til 30. september

Tilbyder fiskekort:

Åmot og omegn fiskerforening. Døgn- eller årskort som kan kjøpes via Vipps. Søk opp Åmot og omegn fiskerforening

Korttilbyder vil gjerne ha tilbakemelding på fangst som et hjelpemiddel i foreningens kultiveringsarbeid. Send inn Fisker, dato, redskap og fiskekortnummer til [email protected] Som en bonus er du med i trekning av gave påfølgende år.

Fiskekortetet for denne strekningen gir også rett til å fiske i en del av Snarumselva, fra Gravfoss og opp til Kaggefoss

Fiskeregler:

Minstemål 30 cm.  Det anbefales at det vises måtehold og at det kun tas opp 3 fisk over minstemål.

Hva kan jeg få?

Dette strekket i Drammenselva er kjent for sitt fiske etter brunørret. Det er andre arter som også er interrsante for sportsfiskeren bla Sik og gjedde. 

Åmot laksefiske nedstrøms Døvikfoss til Hellefoss

Laksetrappa i Hellefoss ble stengt 2019. Strekningen er således ikke lenger lakseførende. Fiskekortilbyder har forløpig ikke gjort kjent hvordan de vil adminstrere strekning fremover. Det er sannsynlig å anta at det fortsatt vil bli Sjørretfiske på strekningen.

Hokksund  laksefiske nedstrøms Hellefoss til kommunegrense gamle Drammen

Dette er et klassisk laksfiske med noe flere regler enn i tradisjonelt ørettfiske. Vi vil gengi her de viktigste regler man må forholde seg til, men ved løst laksekort må man forholde seg til alle “stående ordre”

Fisketid

Fra 22. mai til 30 september.

Tilbyder fiskekort

Østsiden jeger- og fiskerforening

Fiskeregler

Planlegger du å fiske laks på dette strekket les deg opp på regler på ØJFF hjemmsider

Gamle Drammen

Forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag
§ 3.Forbud mot fiske av vinterstøing
Det er forbudt å fiske vinterstøing (utgytt fisk) av laks, sjøørret og sjørøye. Fanget vinterstøing skal settes ut igjen på en skånsom måte

Fisketid

Laks :15.05–30.09
Ørret :01.02-31.10

Forskriften åpner dessverre ikke for fiske etter andre arter i tidsrommet utenfor angitt fisketid. Det betyr at fisket i Drammenselva er fredet mellom 31.10 og 01.02.  Laks fanget mellom 01.02 og 15.05 skal skånsomt gjenutsettes. 

I Drammenselva opp til Nedre Eiker Bru (bru mellom Krokstad og Mjøndalen ) er det fra og med 1. februar tillatt å fiske sjøørret.


OBS! merk at det må løses laksekort for fiske på strekningen mellom kommunegrense Gamle Drammen og Nedre Eiker bruk. For generelt fritidsdfiske anbefales det derfor å området vist som “fiske i gamle Drammen” 

Tilbyder fiskekort

I dette området er det fritt fiske. Det vil si at det ikke er behov for å løse fiskekort

Hva kan jeg få?

Nesten all innlandsfisk som finnes i Norge kan fanges i denne delen av Drammenselva. Her er det mulighet til å bedrive et spennende fiske. Prøv gjerne artsfiske,- hvor mange forskjellige arter kan jeg få ila av sesongen?  Sølfastøya er et enkelt tilgjengelig  og barnevennlig område. Ta med familien og fiskestang

Sølfastøya- en  perle  i  Drammenselva

Drammensfjorden

Det er fritt fiske i sjøen i Norge. Sett deg inn i gjeldene minstemål før du begynner å fiske.

I rødt område er det forbudt å fiske etter torsk fra 15. Juni 2019. Les mer på NJFF
All bifangst av torsk må skånsomt gjenutsettes.