Fiskestell

Drammens Sportsfiskere Fiskestell utfører fiskekultivering i Finnemarka og Drammensmarka.

I 2012 inngikk Statskog et samarbeid med Drammen Sportsfiskere om fiske kultivering på eiendommen i Finnemarka. Tidligere Børresen-eiendommen. Før dette så utførte DS fiskestell kultivering av samme området med DOFA. Statskog sin eiendom ligger i Lier, Modum, Nedre- og Øvre Eiker kommuner. Fiskestell utfører også fiskestell for alle vann i Drammen kommune.

Fiskestell er en stor og aktiv gruppe i Drammens Sportsfiskere med ca. 50 personer på mannskapslista. Alle som er medlem i Drammens Sportsfiskere som blir med i fiskestell, og utfører dugnad, får et eget ID kort som inkluderer fiskekort.
Vi utfører, tynningsfiske, overføringsfiske, stamfiske, bekkrestaurering, prøvefiske, vannprøver, kalking, fiskeutsetting, fiskekartlegging, tilrettelegging av fiskeplasser «Gapahuk», informasjonsarbeid, tilsyn, + mye mer.
I tillegg så bistår vi speideren på Eiksetra, skogdagene på Eiksetra, Elvefestivalen og Hauern

Detaljer om vår aktivitet kan leses i vår omfattende årsberetninger. Disse kan hentes fra vårt  dokumentarkiv.

Fiskestell

Fiskestell

Kontaktpersoner i Fiskestell

Nyhetsstoff og artikler fra Fiskestell finner dere her.

Dokumentarkiv