Fiskestell

Drammens Sportsfiskere Fiskestell utfører fiskekultivering i Finnemarka.

I 2012 inngikk Statskog et samarbeid med Drammen Sportsfiskere om fiskekultivering i den tidligere Børresen-eiendommen i Finnemarka. Før dette utførte DS fiskestell kultivering av samme området med DOFA. Statskogs eiendom ligger i Lier, Modum, Drammen og Øvre Eiker kommuner. Fiskestell utfører også fiskekultivering i en del vann i Drammen kommune.

Fiskestell er en stor og aktiv gruppe i Drammens Sportsfiskere med ca. 50 personer på mannskapslista. Alle som er medlem i Drammens Sportsfiskere og som blir med i Fiskestell og utfører dugnad, får et eget ID-kort som inkluderer fiskekort i Finnemarka.

Vi utfører tynningsfiske, overføringsfiske, stamfiske, bekkerestaurering, prøvefiske, vannprøver, kalking, fiskeutsetting, fiskekartlegging, tilrettelegging av fiskeplasser og gapahuker, informasjonsarbeid, tilsyn, og mye mer. I tillegg bistår vi ved skogdagene på Eiksetra, Elvefestivalen og Hauern.

Detaljer om våre aktiviteter kan leses i våre omfattende årsberetninger. Disse kan hentes fra vårt arkiv.

Fiskestell

Fiskestell

Kontaktpersoner i Fiskestell

Nyhetsstoff og artikler fra Fiskestell finner dere her.

Arkiv