Åsvanna

Beliggenhet:
Like vest for Sneisene

Kommune:
Modum

Adkomst:
Åsvanna, Sneisene, Nykjua mfl er greie å gå til fra parkeringsplassen ved Sponevollen. Oppkjøring fra Westad industrier i Vassbunden, Geithus. Ellers til fots eller med sykkel fra bom ved Solberg (Kanada (Delekant) eller Glitreveien ovenfor Justad i Lier.

Nærmeste bilvei:
Bomvei fra Skjåstad til Nykjua like ved.

Fiskeslag:
Etter all sannsynlighet fisketomt.

Beskrivelse av vannet:
2 lange smale vann.

Kultiveringstiltak:
Dessverre har disse vannene falt ut av kalkingsplanen og har derfor ikke fått fisk satt ut de senere årene. Vannene vil trolig komme med på kalkingsplanen for 2002. Det vil da trolig også bli satt ut fisk i vannene igjen.

Arbeidet i vannet utføres av Drammens Sportsfiskere.

Tilgjengelighet: 
Fellesfiskekort for Finnemarka.