Bjelketjern

Beliggenhet:
Mellom Vesle Nykjua og Store Elgstjern

Kommune:
Modum

Adkomst:
Vannene nord i sone 5-nord er lettest å nå fra parkeringen ved Djupengrop vest for Gudbrandstjern med oppkjøring ved Natvik Camping i Øst Modum. Blåmerket sti går vest for Ulstjern. Sneisene, Nykjua mfl er greie å gå til fra parkeringsplassen ved Sponevollen. Oppkjøring fra Westad industrier i Vassbunden, Geithus. Ellers til fots eller med sykkel fra bom ved Solberg (Kanada (Delekant) eller Glitreveien ovenfor Justad i Lier. Sti opp fra DOFA’s arbeidsbrakke ved Bomlebekkens utløp i Vesle Nykjua.

Nærmeste bilvei:
Vesle Nykjua, men denne er stengt for biltrafikk ved Justad

Fiskeslag:
Ørret

Beskrivelse av vannet:
586 moh

bjelketjnost
Kultiveringstiltak:
Fiskeutsetting:

Arbeidet i vannet utføres av arbeidslag fra Drammens Sportsfiskere.

Tilgjengelighet: 
Fellesfiskekort for Finnemarka. (inatir.no)