Bomlebekkbrakka

Om brakka
Arbeidsbrakka er i god stand og har sengeplass til 4. Alle som jobber i i fiskestell i nordområdet bruker denne hytta. Den har en stor åpen plass som egner seg godt til rigging av utstyr som bl.a storruser.  Den står ved utløpet av bekken fra Store Bomla i Vesle Nykjua, nederst i Yukon-dalen. Hytta brukes kun av fiskestells mannskaper.

0d0f4050

Adkomst
Skogsbilvei “Glitreveien” fra Justad i Lier. Veien er stengt med bom. Dette er en fin sykkelvei, men det er mange steder bratt. Ta til høyre før Veslesetra og så til høyre igjen ved første anledning om Saga. Ved Kluftetangen holder du til høyre om Sneisene frem til Nykjua. Ta første vei til høyre etter Nykjua.

Sagbruk i Yukon-dalen
Den ulendte dalen der bekken fra Store Bomla kommer ned i Vesle Nykjua kalles Yukondalen. Iflg. boken ”Finnemarka” utnyttet gårdene på Modum både vann og bekker i Finnemarka til industriell virksomhet. Det nevnes
her bl.a. at gårdene Hval og Natvig på Øst-Modum hadde en sag i bekken mellom Bomla og Nykjua, den såkalte Yukondalen. Iflg. boka finnes det den dag i dag en plass som kalles Kvantumsaga.- Det var lang vei for å finne vannkraft, men hver eneste liten bekk var utnyttet på den tiden.
De skar under flommen hver vår, bordene lå og tørket om sommeren og ble kjørt ned på vinterføre. Kjørekarene dro fra bygden kl.4 om morgenen for å rekke ned igjen med bordlasset før mørket falt på. Herredsgrensen mellom Lier og Modum skulle vel vise at denne saga må ha ligget i Lier, men vannet i denne bekken, som saga ble drevet med, kommer fra den andre siden av grensen, d.v.s. fra Modum og da var det kanskje slik de regnet. Hvis det ikke var moinger som eide grunnen over i Lier da.

Brakkesjef
Øyvind Solberg