Borgetjern

Beliggenhet:
Vannet ligger oppe på Solbergfjellet

Kommune
:
Nedre Eiker

Adkomst:
Vei opp fra Bjørkedokk, ovenfor Stenset terrasse
Parkering ved Bjørkedokk, følg lysløypa frem til vegen som går opp fra Nordlysvegen.

Nærmeste bilvei:
Vei opp fra Bjørkedokk, ovenfor Stenset terrasse.

Fiskeslag:
Fiskeslag abbor, ørret, gjedde, mort, vederbuk (herrsling), mm.

Beskrivelse av vannet:
Lite rundt oppdemmet skogsvann, vanskelig adkomst rundt hele vannet, med unntak av dammen og ved innoset. bekk til nydammen(flausa).

Ytterligere kommentarer fra publikum:
02.04.02 – Pål Inge Hals: God bestand av mort og abbor, også ferskvannskreps!
16.05.03 – Thorbjørn Jensen: (Børretjern): Fiskeslag abbor, ørret, gjedde, mort, vederbuk (herrsling), mm.
borgetjern
Foto: Geir Bakken