Damvannet

Beliggenhet:
Like nedenfor utløpet av Garsjø.

Kommune:
Lier.

Adkomst:
Skogsbilvei fra Torstad i Lier til Eiksetra – Solvang. Bom avgift.

Nærmeste bilvei:
Eiksetra opp fra Egge i Lier

Vannets størrelse:

Fiskeslag:
Ørret, abbor og ørekyte.

Beskrivelse av vannet:

Kultiveringstiltak: