De pene tjerna

Beliggenhet:
Mellom Vesle Nykjua og Store Elgstjern

Kommune:
Modum

Adkomst:
Vannene nord i sone 5-nord er lettest å nå fra parkeringen ved Djupengrop vest for Gudbrandstjern med oppkjøring ved Natvik Camping i Øst Modum. Blåmerket sti går vest for Urdtjern. Sneisene, Nykjua mfl er greie å gå til fra parkeringsplassen ved Sponevollen. Oppkjøring fra Westad industrier i Vassbunden, Geithus. Ellers til fots eller med sykkel fra bom ved Solberg (Kanada – Delkant) inn til Fallet eller Glitreveien ovenfor Justad i Lier. Trekkbåt ved Store Nykjua/Åsvanna.

Nærmeste bilvei:
Vesle Nykjua, men denne er stengt for biltrafikk ved Justad

Fiskeslag:
Ørret

Beskrivelse av vannet:
Dette er tre vann, øst for Store Bomla. Det søndre vannet har avløp sørover, mellomste og nordre har avløp nordover til Store Elgstjern. Vannene ligger mellom 607 og 590 moh.

nedrepenetjmotsv

Kultiveringstiltak:

Fiskeutsetting:
 
Arbeidet i vannet utføres av arbeidslag fra Drammens Sportsfiskere.


Tilgjengelighet:
Fellesfiskekort for Finnemarka.