Dobletjern

Beliggenhet:
Til høyre like før Steindammen

Kommune:
Nedre Eiker.

Adkomst:
Parkering ved Steindammen

Nærmeste bilvei:
Ligger like ved Ulevannsveien

Vannets størrelse:

Dobletjern

Foto: Jan Løken Nilsen

Fiskeslag:
Ørret og abbor

Beskrivelse av vannet:

Kultiveringstiltak:
Rusefiske etter abbor
Fiskeutsetting:
Arbeidet i vannet utføres av Krokstadelva JFF.

Tilgjengelighet:
Fellesfiskekortet for Finnemarka.(inatur.no)