Drammens Sportsfiskere på ny NJFF portal

njff_logo_20130129_1411364798NJFF lanserer sin nye portal i begynnelsen av desember hvis alt går etter plan. Vi har også fått “hjemmesider” her og disse er nå oppdatert og klare til publisering når NJFF sine sider er klare. Vår side på NJFF portalen vil i stor grad bare inneholde informasjon om kurs og foredrag, samt en aktivitetskalender, og det vil fortsatt være denne siden som gir best og mest detaljert informasjon om aktivitet og hendelser i DS.