Dypingen, Lille dypingen Dælatjern

Beliggenhet:
SV for Sandungen

Kommune:
Øvre Eiker

Adkomst:
Adkomst via Ulevannsveien opp Steinset terrasse, ved nedre Eiker kirke i Krogstadelva. Bom avgift. Parkering ved Steindammen. Fine sykkelveier. Bilvei rundt vannet.

Nærmeste bilvei:
Sidevei fra skogsbilveien Vrangla Glitre. Veien er stengt med bom.

Vannets størrelse:
370 da.

Fiskeslag:
Ørret, sik og abbor

Beskrivelse av vannet:
Dælatjern, 482 moh, Dypingen og Lille Dypingen, 381 moh

Dybingen
Kultiveringstiltak:
Ikke utført kultiveringstiltak de siste årene. Ingen fiskeutsetting da vannet er “selvforsynt”

Arbeidet i vannet utføres av Drammens Sportsfiskere.

Tilgjengelighet:

Fellesfiskekort for Finnemarka