Elgskottjern

Beliggenhet:
Øst for Tretjenna, syd for Glitre.

Kommune:
Nedre Eiker

Adkomst:
Sti fra Tretjenna

Nærmeste bilvei:
Skogsbilvei fra Skjåstad i Lier, men den er stengt med bom ovenfor Justad.

Vannets størrelse:
50 da.
Fiskeslag:
Ørret

Beskrivelse av vannet:
451 m.o.h. Vannet har en fin gytebekk, men det er dessverre alt for mye fisk i vannet (noe det har vært i alle år etter 1945).
Vannet har blitt brukt til bl.a. fiskeoverføring av ørret til andre tilleggende vann. Vannet har flere gode plasser for bruk av fluestanga.

Elgskottjern

Kultiveringstiltak:
Arbeidet i vannet utføres fra Drammens Sportsfiskere.

Tilgjengelighet:
Fellesfiskekortet for Finnemarka, eller Statskogs norgeskort. (inatur.no)

Lagleder i Fiskestell:
Erik Steenberg Jonassen