Flaagervann

Beliggenhet:
Hovlandsfjellet

Kommune:
Modum

Adkomst:
Oppkjøring ved Westad Industrier A/S i Vassbunden (straks syd for Vikersundbakken). Kjør Snoterudveien, bom øverst i denne. Avgift kr.25.-.
Parkering straks før Sponevollen. Følg bilveien ca.500 m til Sponevollen. Ta av på skogsbilveien til venstre “Langvannsveien” til denne krysser blåmerket sti. Følg denne ca.1/2 time bratt oppover til du ser vannet på høyre side. (Bilveien fra P-plassen til Sponevollen og Langvannsveien derfra til den blå merkede stien er åpen, men det står skilt om at den bare kan kjøres av hytte- og grunneiere ! )
Fra Liersiden kan vannet nås til fots eller med sykkel fra Solberg (Kanada, Delekant) eller Glitreveien fra Justad, men sykkel kan ikke benyttes lenger enn til der den blå merkede DOT stien tar av fra Langvannsveien.

Nærmeste bilvei:
Sponevollen Nord vest for Langvann

Fiskeslag:
Ørret

Beskrivelse av vannet:
590 moh Dette er et sjeldent vakkert vann og et flott naturområde. Vannet burde heller hatt navnet “Fagervann”!

1485ae90  14a47e00

Kultiveringstiltak:
Fiskeutsetting jevnlig. Vår første utsetting i vannet var i 1994. Det ble sommeren 2001 observert vak av større ørret, noe som kan tyde på at fisken som først ble satt ut kan ha formert seg naturlig.

Arbeidet i vannet utføres av Drammens Sportsfiskere.

Tilgjengelighet:
Fellesfiskekort for Finnemarka.

Lagleder DS Fiskestell:
Tormod Knudsen