Gamledammen

Beliggenhet:
Nedenfor Tverken, 300 m vest for veien fra Aronsløkka. På toppen av Kjøsterudjuvet. Dannes av Whisky bekken.

Kommune:
Drammen

Adkomst:
Sti fra Aronsløkka eller om Tverken. Ca 2 km nedover mot Aronsløkka.

Nærmeste bilvei:
Aronsløkka ved turheisen.

Vannets størrelse:
3 da.
gamledammen1
Fiskeslag:
Ørret

Beskrivelse av vannet:
Dette er et lite kunstig oppdemmet vann med liten fiskebestand. Vannet som renner ut av Gamledammen danner Kjøsterudbekken som renner ut i Drammenselva ved travbanen. Bekken er et eget prosjekt som Kjøsterudbekkutvalget i Drammens Sportsfiskere jobber med. Målet med prosjektet er å få bekken tilbake som gytebekk for sjøørret. Gamledammen gir også vann til det kunstige snøanlegget i alpinanlegget på Aronsløkka.
Demningen ble sommeren 2003 og 2014 reparert, samt at det ble utført noe arbeid rundt vannet. Vi håper at fisken har overlevd den nedtappingen som måtte til for reparasjonsarbeidene.