Garsjø

Beliggenhet:
Ved Eiksetra

Kommune:
Lier.

Adkomst:
Skogsbilvei fra Torstad i Lier til Eiksetra – Solvang. Bom avgift.

Nærmeste bilvei:
Eiksetra opp fra Egge i Lier

Vannets størrelse:
410 da.

Fiskeslag:
Ørret, abbor og ørekyte.

Beskrivelse
av vannet:
Det er mange hytter rundt vannet som tidligere var reservedrikkevannskilde.
garsjo  eiksetra
Kultiveringstiltak:
Det har i de senere årene vært gjennomført et betydelig tynnefiske av abbor.

 

Eiksetra
Drammen og Opplands Turistforenings “Eiksetera” er et kjent, betjent, inntakssted beliggende 378 moh ved Garsjø. Adkomst fra Tronstad i Lier via bomveg (20 kroner).
Overnatting ved bestilling til bestyrer på telefon 32 85 52 1232 85 52 12. Hytta har 9 senger. Eiksetra er et flott utgangspunkt for mange fiskevann innover i marka hvor fellesfiskekortet for Finnemarka gjelder.