Grunnevannet v/Glitre

Beliggenhet:
Nord for Glitre v/skogsbilveien Gørbuvika – Saga

Kommune:
Lier

Adkomst:
Skogsbilveien retning Glitre (Stengt m/bom ovenfor Justed i Lier). Til høyre ved Vesle setra, til venstre ved avkjøringen til Nykjua.

Nærmeste bilvei:
Skogsbilveien retning Glitre (Stengt m/bom ovenfor Justed i Lier). Til høyre ved Vesle setra, til venstre ved avkjøringen til Nykjua.

Vannets størrelse:
14ce0420
Fiskeslag:
Ørret, abbor, karuss og ørekyte.

Beskrivelse av vannet:
Vannet er meget grunt med mange typer gressvekster.

Kultiveringstiltak:
Arbeidet i vannet utføres av Drammens Sportsfiskere

Tilgjengelighet:
Fellesfiskekort for Finnemarka. (inatur.no)