Grunnevannet

Beliggenhet:
Vest for Garsjø

Kommune:
Lier.

Adkomst:
Skogsbilvei fra Torstad, Egge i Lier til Eiksetra – Solvang. Bom avgift.

Nærmeste bilvei:
Eiksetra opp fra Egge i Lier

Vannets størrelse:

Fiskeslag:
Ørret, abbor og ørekyte.

Beskrivelse av vannet:
18/5-2001 ble det tatt en ørret på 2,3 kg, 63 cm og K-faktor på 0,9
grunnvannet
Kultiveringstiltak:
ingen

Tilgjengelighet:
Eiksetra