Grunntjern

Beliggenhet:
Ved Ulevannsveien straks etter Yttervann

Kommune:
Nedre Eiker.

Adkomst:
Adkomst via Ulevannsveien opp Steinset terrasse, ved nedre Eiker kirke i Krogstadelva. Bom avgift. Fine sykkelveier.

Nærmeste bilvei:
Ved Ulevannsveien

Vannets størrelse:

Fiskeslag:
Ørret og abbor

Beskrivelse av vannet:

Kultiveringstiltak:
Arbeidet i vannet av Krokstadelva JFF.

Tilgjengelighet:
Fellesfiskekortet for Finnemarka(inatur.no)