Guritjern

Beliggenhet:
Nord vest for Glitre

Kommune:
Modum

Adkomst:
Skogsbilvei fra Åmot, parkering ved Engervollen nord for Mehlum – Damtjern. Bom avgift. Til fots fra parkering over Borkebu, Jøslia eller skogsbilveien forbi Jøssjø og langs Glitre. Med sykkel fra parkeringen ved Steindammen v/Ulevannsveien.

Nærmeste bilvei:
Glitreveien ved Sjåstad går til vannet. Veien har bom.

Vannets Størrelse:
116da

Fiskeslag:
Ørret og Abbor

Beskrivelse av vannet:
375 m.o.h. Avløp til Glitre. For mye småfisk av både ørret og abbor. Det finnes også større fisk i vannet. I 2000 tok en 9-åring en ørret på 950g, 42 cm noe som gir en k-faktor på 1,30. Dette er en svært feit fisk
Guritjern
Kultiveringstiltak:
Det drives uttynning av fiskebestanden i vannet. På 57 garnnetter ble det tatt opp 57 kg fisk hvorav 173 var småørret. Det ble også benyttet ruser til oppfisking av ørret og abbor.

Det er satt opp oppslag ved vannet om ikke å sette ut igjen småfisk.
Arbeidet i vannet utføres av Drammens Sportsfiskere.

Tilgjengelighet:
Fellesfiskekort for Finnemarka. (inatur.no)