Himmerikstjern

Beliggenhet:
Oppe på Gamp åsen SSØ for Glitre

Kommune:
Lier

Adkomst:
Adkomst via Ulevannsveien opp Steinset terrasse, ved nedre Eiker kirke i Krogstadelva. Bom avgift. Parkering ved Steindammen. Skogsbilvei fra Åmot. Skogsbilvei fra Skjåstad, til venstre ved finneplassen “Kastet”, straks før demningen ved Glitre. Fine sykkelveier, men det er tunge bakker oppover og dårlig sykkelvei opp til vannet. Grei adkomst til fots fra Lelangen.

Nærmeste bilvei:
Skogsbilvei fra Skjåstad i Lier, men den er stengt med bom ovenfor Justad.
Himmerikstjern
Fiskeslag:
Ørret

Kultiveringstiltak:
Fiskeutsetting
Arbeidet i vannet utføres av Drammens Sportsfiskere.

Tilgjengelighet:
Fellesfiskekortet for Finnemarka.