Horgensetertjern

Beliggenhet:
Nord for Krokstadelva

Kommune:
Nedre Eiker.

Adkomst:
Greiest adkomst Ulevannsveien opp Steinset terrasse ved Nedre Eiker kirke i Krogstadelva. Bom avgift. Avkjøring til høyre ved Yttervann.

Nærmeste bilvei:

Vannets størrelse:
Horgensetertjern
Fiskeslag:
Ørret og abbor

Beskrivelse av vannet:

Kultiveringstiltak:
Det settes ut jevnlig fisk i vannet. Arbeidet i vannet utføres av Krokstadelva JFF.

Tilgjengelighet:
Fellesfiskekortet for Finnemarka.(inatur.no)