Hvalsputten

Beliggenhet:
Mellom Vesle Nykjua og Sneisene. Utløp til Nordre Sneisa.

Kommune:
Lier

Adkomst:
Sneisene, Nykjua mfl er greie å gå til fra parkeringsplassen ved Sponevollen. Oppkjøring fra Westad industrier i Vassbunden, Geithus. Ellers til fots eller med sykkel fra bom ved Solberg (Kanada (Delekant) eller Glitreveien ovenfor Justad i Lier.

Nærmeste bilvei:
Bomvei fra Skjåstad like ved vannet

Fiskeslag:
Ørret

Beskrivelse av vannet:

Kultiveringstiltak:
Utsetting av fisk
Arbeidet i vannet utføres av Drammens Sportsfiskere.

Tilgjengelighet:
Fellesfiskekort for Finnemarka. (inatur.no)