Jøssjø

Beliggenhet:
Første vann vestover fra søndre del av Glitre

Kommune:
Modum

Adkomst:
Skogsbilvei fra Åmot (bom avgift kr.20.-.) Tar opp ca.400 m. etter Åmot kirke. Helt oppe alle bakkene ta til venstre til parkeringsplass ved Engervollen. Veien går imidlertid videre til stengt bom ved Jøssjø

Nærmeste bilvei:
Ved vannet

Fiskeslag:
Ørret, abbor, ørekyte

Beskrivelse av vannet:
378 m.o.h. Vannet disponeres i fellesskap av DOFA og Glomsrudkollen JFF.

Kultiveringstiltak:
Ingen kalking pga tilsig fra kalkholdige vann.
Fiskeutsetting
Fiskeutsettingen foretas av Glomsrudkollen JFF

Tilgjengelighet:
Fellesfiskekort for Finnemarka