Klopptjern

Beliggenhet:
Bragernesåsen

Kommune:
Drammen

Adkomst:
Fra Spiralen – følg Kanonveien østover eller vei fra Toppenhaug.

Nærmeste bilvei:
Spiraltoppen eller Toppenhaug

Vannets størrelse:
37 da. Største dybde 15,1 meter.

Fiskeslag:
Abbor, ørekyte, ørret og kreps

Beskrivelse av vannet:
219 m.o.h.

Kultiveringstiltak
:

Tilgjengelighet:
Vannet er ikke tilgjengelig for fiske da det er reservedrikkevannskilde. Det er tillatt å krepse i vannet når dette blir opplyst av kommunen.

Klopptjern

Klopptjern (Foto: Gotfred Holo)