Korpetjern

Beliggenhet:
Syd for Lommetjern

Kommune:
Nedre Eiker.

Adkomst:
Adkomst via Ulevannsveien opp Steinset terrasse, ved nedre Eiker kirke i Krogstadelva. Bom avgift. Parkering ved vannet. Fine sykkelveier. Sidevei fra Ulevannsveien sørover mot Solbergvann. Bilvei helt frem.

Nærmeste bilvei:
Ulevannsveien

Vannets størrelse:

korpetjern2

Foto: Jan Løken Nilsen

Fiskeslag:
Ørret og abbor

Beskrivelse av vannet:
523 moh

Kultiveringstiltak:
Rusefiske etter abbor, rognslurping.
Fiskeutsetting:
Arbeidet i vannet utføres av Krokstadelva JFF.

Tilgjengelighet:
Fellesfiskekortet for Finnemarka