Kroktjern, kutjern, Gampetjern

Beliggenhet:
Nord for Svarvestolen

Kommune:
Modum
Adkomst:
Ulevannsveien opp Steinset Terrasse ved Nedre Eiker kirke i Krokstadelva.
Bom avgift. Parkering ved Steindammen. Damtjernsveien opp fra Åmot. Bom avgift. 500 m etter Åmot kapell. Vei fra Skjåstad. Stengt bomvei. Fine sykkelveier, eller fra parkering ved Sponevollen og vei om Elgstjern.

Nærmeste bilvei:
Skogsbilvei fra Skjåstad i Lier, men den er stengt med bom ovenfor Justad.

Vannets størrelse:
Tre ganske små vann

Fiskeslag:
Ørret

Beskrivelse av vannet:
Ca. 500 m.o.h.

Kultiveringstiltak:
Arbeidet i vannene utføres av Drammens Sportsfiskere.

Tilgjengelighet:
Fellesfiskekort for Finnemarka.