Kroktjern

Beliggenhet:
Mellom Vesle Nykjua og Bjelketjern

Kommune:
Modum

Adkomst:
Vannene nord i sone 5-nord er lettest å nå fra parkeringen ved Djupengrop vest for Gudbrandstjern med oppkjøring ved Natvik Camping i Øst Modum. Sneisene, Nykjua mfl er greie å gå til fra parkeringsplassen ved Sponevollen. Oppkjøring fra Westad industrier i Vassbunden, Geithus. Ellers til fots eller med sykkel fra bom ved Solberg (Kanada (Delekant) eller Glitreveien ovenfor Justad i Lier. Sti opp fra DOFA’s arbeidsbrakke ved Bomlebekkens utløp i Vesle Nykjua.

Nærmeste bilvei:
Vesle Nykjua, men denne er stengt for biltrafikk ved Justad

Fiskeslag:
Ørret

Beskrivelse av vannet:
602 m.o.h Vannet har en alt for stor bestand av fisk. Det er satt opp oppslag om ikke å sette ut småfisk som fanges.

Kultiveringstiltak:

Arbeidet i vannet utføres av arbeidslag fra Drammens Sportsfiskere.

Tilgjengelighet:
Fellesfiskekort for Finnemarka.