Landfalltjern

Beliggenhet:
Drammens Nordmark

Kommune:
Drammen

Adkomst:
Bilveg, bom m/avgift i Underlia. Oppkjøring ved Buskerud Sentralsykehus. Følg skilting mot Landfallhytta.
Bommen låses kl 2300 og åpner kl 0700. Det er ikke mulig å passere denne bommen mellom disse klokkeslettene.

Nærmeste bilvei:
Parkering ved vannet.

Vannets størrelse:
60 da. Største dybde 6,8 meter.

Fiskeslag:
Ørret, ørekyte og kreps.
Lauritz Tren fra Lier med dagens strste fangst p Landfalltjern. Denne rreten ble belnnet med ei ny fiskestang. 15.06.14
Beskrivelse av vannet:
316 m.o.h. Største dybde er 6,8 meter.
Kunstig oppdemmet. Godt fiskevann med mye fin fisk. Dette er også et meget populært badevann og lite egnet som fiskevann i badesesongen. Beste badeområde er på sandstranden vest for vannet.

Dette er et populært fiskevann og det blir jevnlig satt ut ny fisk av Drammens Sportsfiskere.