Langvann

Beliggenhet:
Øst for Vrangla

Kommune:
Nedre Eiker.

Adkomst:
Greiest adkomst Ulevannsveien opp Steinset terrasse ved Nedre Eiker kirke i Krogstadelva. Bom avgift. Parkering ved Steindammen. Vei østover fra nordenden av Vrangla. (Veien mot Tretjenna) Traktorvei NordØstover fra parkeringsplassen ved Steindammen, langs høyspentledningen.
I arbeidsprogrammet for 2003 er det planer om å rydde plass for 4-5 fiskeplasser rundt vannet.

Nærmeste bilvei:
Ulevannsveien opp Steinset terrasse ved Nedre Eiker kirke i Krogstadelva. Bom og parkering ved Steindammen, veien fortsetter til Vrangla og videre.

Vannets størrelse:

Fiskeslag:
Ørret og ørekyte. Et av få vann i Finnemarka om ikke har abbor.

Beskrivelse av vannet:
langvann1
Kultiveringstiltak:
Fiskeutsetting:
Vannet får jevnlig ny fisk.
Arbeidet i vannet utføres av Drammens Sportsfiskere.

Tilgjengelighet:
Fellesfiskekortet for Finnemarka. (inatur.no)