Lårvika

Beliggenhet:
Vest sydvest for Breiliflaket opp for Gulsrud på Øst Modum.

Kommune:
Modum

Adkomst:
Oppkjøring ved Frydenberg Opptreningssenter på Øst Modum. Veien er merket ”Breiliveien”. Bomvei kr.30.-. Blåmerket sti fra parkeringsplassen ved Djupengrop
til Reine på Øverskogen i Sylling. Ellers til fots eller med sykkel fra bom v/Solberg (Kanada)
eller Glitreveien ovenfor Justad i Skjåstad, Lier til Nykjua.

Nærmeste bilvei:
Svarttjern sydvest for Lårvika. Veien er merket “Breiliveien” ved avkjøringen fra riksveien.

Vannets størrelse:

Fiskeslag:
Ørret

Beskrivelse av vannet:
610 moh

1_laarvika2003  1_laarvika

Kultiveringstiltak:
Vannet kalkes hvert år. Drammens Sportsfisker fiskestell vurderer årlig om det er behov for fiskeutsetting. Det er ikke blitt satt ut noen fisk de siste årene.

Tilgjengelighet:
Fellesfiskekort for Finnemarka

Lagleder i Drammen Sportsfiskere Fiskestell:
Lloyd Nilsen