Leder November 2014

 

Hei Sportsfiskervenner

Høsten har svøpet oss inn med grått og trist vær i lang tid nå. Persienne på kontoret mitt har stått oppe i flere uker i strekk, behovet for solskjærming er ikke stort om dagen. Men det betyr samtidig at jeg har fri utsikt til Drammenselva fra kontorplassen min,og akkurat i dag ligger elva helt speilblank og fin. Og jaggu så har jeg sett vak utpå der i dag, det varmer i en litt høsttung kropp. Det er fortsatt håp for de som orker.

Og orker gjør sannelig gutta i fluegruppa. De er også fulle av håp og pågangsmot tross været. Mens mange av oss andre har satt bort fiskeutstyret og begynt å fikle med julepynten, så holder fluegruppa fortsatt stand der ute mellom vindkast og regnbyger. Og ikke overraskende, så får de også bra med fisk. Ryktene svirrer om at Joachim Santana har tatt veldig bra med sjø-ørret denne høsten, rundet over 400 sjø-ørret i løpet av sesongen ryktes det også. Men spør du han hvor han fisker, så får han et veldig flakkende blikk og begynner å mumle noe om ”i Vestfold eller Østfold ett sted”. Det viktigste man kan lære fra Jokke er at ’man må fiske for å få fisk’ – tror han har en del timer med stanga i løpet av året. Så det er bare å trosse været og komme seg ut, fortsatt muligheter for den som orker.

Andre som også trosser været og forhold er fiskestellsgjengen. I Oktober og November har det vært stamfiske på Sandungsbekken. Ganske tidlig etter at fangstrusa blei satt opp fikk man tak i noen store og flotte hannfisker, mens ørretdamene glimret med sitt fravær lenge. Først siste helgen av stamfiske lyktes det å fange en litt større hunnfisk som kunne levere nok rogn.   Strykingen blei som vanlig foretatt med stø hånd av Trond Håvelsen, og ferdig befruktet rogn er nå trygt forvart i settefiskanlegget på Sjåstad. Her klekkes de og fores opp før de settes tilbake som 2 eller 3 somringer. Samarbeidet mellom Ds fiskestell og Dofa i forbindelse med stamfiske har gjennom mange tiår fungert utmerket, her sikres tilgang til settefisk for de mange vann som ikke har god nok egenproduksjon.    En god og viktig jobb er nok en gang utført med faglig dyktighet av alle involverte.

Ds må rette en unnskyldning til styrer av settefiskanlegget, Trond Håvelsen, for en artikkel som stod på trykk i medlemsbladet Sportsfiskeren’ i 2013. Her blei det fremsatt påstander om at det ulovelig var satt ut 5000 ørret i Garsjø av Trond Håvelsen. Denne påstanden er ikke riktig, og det er derfor på sin plass at den dementeres.

Det har vært stor aktivitet i fiskestell denne høsten, ikke bare stamfiske som har vært gjennomført.  Sandungsbrakka er pusset opp fullstendig innvendig, og nytt utvendig tak er også lagt. Mange dugnadstimer utført av en ivrig og dyktig gjeng fra fiskestell. Som medlem i fiskestell har jeg fått tilgang til deres Facebookgruppe, og mottar samtidig all informasjon som sendes ut via mail til medlemmene. Og her må jeg si at det er imponerende mye aktivitet som skjer. Fiskestell er en stor gruppe med mange medlemmer og mange ansvarsområder tilknyttet deres virkeområde. Det er en formidabel jobb å koordinere all aktiviteten i gruppen. Nettopp av denne grunn har Ds styret bedt fiskestell om å danne et eget styre, slik at ansvar og oppfølging av de mange oppgaver og aktiviteter innenfor de mange ansvarsområder kan fordeles på flere. Forhåpentlig avlaster dette litt av ansvaret og arbeidet som i dag for det meste ligger på leder av fiskestellskomiteen.

Det er gledelig å melde at vi 12. november lanserte nye websider for DS. Våre gamle sider var etter hvert utgått på dato, og nye og mer moderne sider er nå på plass. Websidene er utviklet av tet Smart Media i Steinkjær, vi har også kjøpt en avtale om vedlikehold, drift og support gjennom dem. Websidene tilfredsstiller nå nye krav fra myndighetene med kompatibilitet for alle typer plattformer, det betyr at bl.a at sidene nå er lesbare via mobil og nettbrett. Vi har alt fått gode tilbakemeldinger fra våre medlemmer på de nye websidene. Erik Torp gjennomførte dette prosjektet på vegne av styret på en glimrende måte, all honnør for en rask og godt utført jobb.

Med de nye websidene på plass ser jeg alt at det produseres flere nyheter og saker enn på lenge. Webansvarlige gjør en veldig god jobb her, men han er avhengig av hjelp fra oss alle og da særlig fra lederne for de forskjellige undergruppene. Uten stoff fra undergruppene, så blir ikke våre websider så levende og informative som vi ønsker. Vi ønsker informasjon om hva som skjer, trenger ikke være store avhandlinger, men bare noen få linjer om hva som skjer i undergruppene. Vi må informere om hva vi driver med, det er en del av den strategien vi har lagt opp for å knytte til oss flere medlemmer.

Det har i løpet av denne siste perioden ikke vært noen aktiviteter knyttet opp mot sportsfiskeråret 2014, det skjer vel ingen ting her før til vinteren. Men vi har så vidt begynt å planlegge Friluftåret 2015 nå. Så sportsfiskeråret 2014 avløses med Friluftsåret 2015. Vi får se hva det bringer.

Til slutt vil jeg ønske alle medlemmer en riktig trivelig og god førjulstid, god jul og ett godt nytt fiskeår.