Nedre og Øvre Damtjern

Beliggenhet:
Nord Øst for Vesle Nykjua.

Kommune:
Lier

Adkomst:
Sneisene, Nykjua mfl er greie å gå til fra parkeringsplassen ved Sponevollen. Oppkjøring fra Westad industrier i Vassbunden, Geithus. Ellers til fots eller med sykkel fra bom ved Solberg (Kanada (Delekant) eller Glitreveien ovenfor Justad i Lier. Sti/traktorvei, relativt bratt, opp fra DOFA’s arbeidsbrakke ved Bomlebekkens utløp i Vesle Nykjua. Ca 10-15 minutters gange.

Nærmeste bilvei:
Vesle Nykjua, men denne er stengt for biltrafikk ved Justad

Fiskeslag:
Ørret

Beskrivelse av vannet:
540 m.o.h. Det nedre vannet er omgitt av en relativt smal sivkant. Relativt grei adkomst for fluefiske, likevel anbefales vadere. Det øvre vannet er lett tilgjengelig for fluefiske på østsiden av vannet. Tett skog med sti langs vestkanten og en bratt og høy åsrygg nord for vannet.

0ccf4770  0cdf4770

Kultiveringstiltak:
Fiskeutsetting:

Arbeidet i vannet utføres av Drammens Sportsfiskere.

Tilgjengelighet: 
Fellesfiskekort for Finnemarka. (inatur.no)