Nydammen

Beliggenhet:
Opp for Bjørkedokk

Kommune:
Nedre Eiker

Adkomst:
Sidevei til høyre for veidele til Ulevann.
Parkering ved Bjørkedokk, følg lysløypa frem til vegen som går opp fra Nordlysvegen.

Nærmeste bilvei:
Nordlysveien, ovenfor Stenset terrasse.

Vannets størrelse:

Fiskeslag:
Abbor, ørret, gjedde, mort, vederbuk (herrsling), mm.

Beskrivelse
av vannet:
Lite oppdemmet skogsvann grei adkomst rundt det meste av vannet.

Kultiveringstiltak:
Arbeidet i vannet utføres av Krokstadelva JFF.

Ytterligger kommentarer fra publikum:
02.04.02 – Pål Inge Hals: god bestand av mort og abbor, også noe gjedde.

Nydammen
Bildet er tatt av Geir Bakken.