Ormetjern

Beliggenhet:

Syd for Vrangla

Kommune:
Nedre Eiker.

Adkomst:
Adkomst via Ulevannsveien opp Steinset terrasse, ved nedre Eiker kirke i Krogstadelva. Bom avgift. Parkering ved Steindammen. Fine sykkelveier. Traktorvei nordøstover fra parkeringen ved Steindammen.

Nærmeste bilvei:
Ulevannsveien

Vannets størrelse:

Fiskeslag:
Ørret og abbor

Beskrivelse av vannet:

Ormetjern

(Foto: Jan Erik Berg)
Kultiveringstiltak:
Rusefiske etter abbor, rognslurping
Fiskeutsetting:
Arbeidet i vannet utføres av Krokstadelva JFF.
Tilgjengelighet:
Fellesfiskekortet for Finnemarka.(inatur.no)