Øyvannet

Beliggenhet:
Nord for Krogstadelva, vest for Steindammen

Kommune:
Øvre og Nedre Eiker.

Adkomst:
Adkomst via Ulevannsveien opp Steinset terrasse, ved nedre Eiker kirke i Krogstadelva. Bom avgift. Parkering ved Steindammen. Sidevei fra Ulevannsveien før Steindammen.

Nærmeste bilvei:
Ulevannsveien

Vannets størrelse:

Fiskeslag:
Ørret, abbor og røye

Beskrivelse av vannet:
498 m.o.h.

oyvannet

Øyvann (Foto: Glenn Siemensen)

Kultiveringstiltak:
Rusefiske etter abbor, rognslurping
Fiskeutsetting:
Arbeidet i vannet utføres av Krokstadelva JFF.

Tilgjengelighet:
Fellesfiskekortet for Finnemarka.(inatur.no)