Referat Styremøte Invicta

De nye sidene våre gir flotte muligheter til å legge ut media i de fleste formater. Det er enighet i styret om at vi begynner å legge ut referatene fra styremøtene slik at informasjonen blir spredd til flest mulig medlemmer. Her er referatet fra styremøte avholdt 12.11.2o14

2014_11_12 Styremøtereferat Invicta